Dr. Altmann Anna szerző
Dr. Altmann Anna

2005 - óta vezetem a Budai Gyermekkórház gyermekneurológia- és epilepszia szakrendelését. Elsősorban különböző tisztázatlan eredetű eszméletvesztéses állapotok kivizsgálásával és kezelésével, komplex epilepsziagondozással valamint lázgörcs illetve egyéb alkalmi rosszullétek differenciáldiagnosztikájával foglalkozom. Az utóbbi időben egyre gyakrabban keresik fel rendelésemet fejfájás, illetve egyéb, az úgy nevezett pszichoszomatikus betegségek közé sorolható panaszok (szédülés, gyengeség, alvászavar, étkezési probléma, hasfájás stb.) miatt. Emellett szívesen végzem az eltérő fejlődésű, pszichomotoros elmaradást mutató csecsemők, kisdedek és kisgyermekek neurológiai vizsgálatát, szükség esetén mozgás, foglalkoztató és fejlesztő terápiákat tanítunk be a szülőknek, segítünk abban, hogy hogyan játszanak, tanuljanak és foglalkozzanak okosan a gyermekeikkel.

Dr. Bíró Liliána szerző
Dr. Bíró Liliána

Gyermekgyógyász központi gyakornok vagyok a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának Gyermekklinikáján. PhD hallgatóként neonatológiai témában végzek tudományos kutatásokat. A rezidensévek után két kisgyermek boldog édesanyja lettem. A velük szerzett tapasztalatok vezettek arra az útra, hogy szakmailag is elkezdjek a szoptatással foglalkozni. A Szoptatásért Magyar Egyesület 40 órás tanfolyama után a Semmelweis Egyetem levelező képzésére jelentkeztem, ahol most is tanulok. 2016 őszén IBCLC nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsgát tettem. Írásaimban az itt megszerzett tudást szeretném megosztani valamennyi kedves érdeklődővel.

Dr. Benedek László szerző
Dr. Benedek László

A gyermekalapellátásban 1974 óta dolgozom. Mindig érdekeltek a közélet kérdései. Így lettem a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetőségi tagja. A praxis jog, a praxis alap, utánpótlásunk kérdései mellett az egészségnevelés foglalkoztat leginkább. Utóbbi keretein belül lakóhelyemen, Százhalombattán, de bármely más fórumon minden lehetőséget megragadok, hogy eljuttassam a szülőkhöz azokat az információkat, melyekkel felvértezve egészségesebb generációkat nevelhetünk.

Dr. Boldogkői Zsolt szerző
Dr. Boldogkői Zsolt

Az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.

Dr. Józsa Lajos szerző
Dr. Józsa Lajos

Általános és középiskolai tanulmányaim Kisvárdán fejeztem be 1972 évben. Felvételt a Debreceni Orv. Tud. Egyetemre 1976 –ban nyertem, az egyetemi diplomát 1982-ben vehettem át. 1986 -ban Csecsemő és gyermekgyógyászati szakvizsgát szereztem a Kenézi Kórház gyermekosztályán, 1987-ben Hajdúböszörményben körzeti gyermekorvosként kezdtem el a területi munkát. A gyermekorvosok csoportvezető főorvosává neveztek ki, majd Kollegiális vezetőnek választottak. 1993 évben a folyamatos gyermekellátás érdekében megszerveztem városunkban a hétvégi és ünnepnapi gyermekorvosi rendelést az ügyeleti ellátáson belül. A város Vöröskereszt Szervezetének a vezetőségében az alelnöki funkciót láttam el 2013-ig. 1993 évben felismerve az asztmás gyermekek magas számát városunkban tudományos vizsgálatokat végeztünk. A vizsgálatokat követően asztmás tábort szerveztem a Kenézy Kórház Gyermekosztályával együttműködve. 2003 évtől Önkormányzati támogatással bevezettem a város csecsemőkorú populációjának ingyenes Meningococcus meningitis megelőzését szolgáló védőoltást, melyet azóta minden évben sikerült folytatnunk. Gyermekgyógyász Szakfelügyelő Főorvosi kinevezésemet 1996. évben kaptam meg, 11 gyermekorvosi és 5 vegyes praxis szakfelügyeletét láttam el 2013. május végéig. 1997-ben Iskolaegészségtan és Ifjúságvédelem szakvizsgát tettem 2000 évben a DEOEC Családorvosi Tanszék: Mentora, oktató orvosa, oktató praxisa felkérést vállalhattam el. Jelenleg tutorként tevékenykedem ugyan azon feladatokkal. 2010 évben Lipidológus licence vizsgát tettem és jogot nyertem a Magyar Ateroszklerozis Társaság Lipidológus Orvosa – cím használatára. 2000. évben a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének (HGYE) Vezetőségi Tagjává választottak. 2011 évben a Magyar Gyermekorvos Társaság (MGYT) Vezetőségi Tagjává választottak. 2011 évben, az újonnan megalakuló Szakmai Kollégiumon belül a Gyermek Alapellátási Szakmai Kollégiumi Tanács Tagjává delegáltak. Tudományos tevékenységem során, szakmai kongresszusokon MGYT, MAOTE, CSAKOSZ, HGYE, MOTESZ, több ízben üléselnökként, rendszeres előadóként illetve poszter bemutatásával vettem részt. A Semmelweis Egyetem felkérésére tankönyv fejezetet írtam „a Gyermekkori Obezitás az Alapellátásban” címmel. Tudományos közleményeim akkreditált szakmai folyóiratokban – Medicus Universalis, Háziorvos Továbbképző Szemle, Magyar Alapellátási Archívum, Egészségtudomány, Allergológia és Klinikai Immunológia, - jelentek meg. A tudományos közleményeim, valamint az előadások, poszterek, száma meghaladja az 50 –et, főleg a serdülőkor gyakori problémáival, így az obezitás, az asztma-allergia, a rizikó magatartási formák, a hátrányos szociális helyzet, valamint a koraszülés témaköreivel és preventív lehetőségeivel és az ügyeleti – sürgősségi ellátás helyzetével kapcsolatban jelentek meg, illetve hangzottak el. Társadalmi és karitatív tevékenységem a város és a régió is elismeri, melynek eredményeként: 2003. évben a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége: a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés Ezüst fokozatát adományozta. 2004. évben Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: a gyermekgyógyászat terén végzett tevékenységem elismeréseként: a Hajdúböszörmény Lakosságáért emlékérmet adományozta. 2013 május 13-án a kiemelkedő vöröskeresztes tevékenységemért a Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés Arany fokozatát vehettem át.

Dr. Juhász Zsolt szerző
Dr. Juhász Zsolt

PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Sebészeti Osztály egyetemi adjunktus Magyar Kontinencia Társaság Vezetőségi tag

Dr. Kádár Ferenc szerző
Dr. Kádár Ferenc

1972-ben Budapesten végeztem, 12 évig dolgoztam a Madarász utcai Gyermekkórházban, ahol Kemény Pál igazgató illetve Szokolai Vera főorvos irányítása mellett tanultam a szakmát. 1984 óta vagyok körzeti, majd házi gyermekorvos a XIII. kerületben, büszke vagyok az Ipoly utcai rendelő kialakítására, a munkánkat segítő alapítvány tevékenységére. 1996-tól 2012-ig láttam el a kerület gyermek-alapellátásának szakfelügyelő főorvosi teendőit. Alapításától 9 éven át aHGYEalelnöke voltam, majd vezetőségi tagként vettem részt a konferenciák szervezésében, az egyesület működésének biztosításában, a napi teendők intézésében. Egyik szerkesztője vagyok a Hírvivőnek. 2004 óta képviselem a hazai gyermekalapellátást az Európai Gyermekgyógyászati Akadémiában, a területen dolgozó gyermekorvosok húszezer fős európai szervezetének (ECPCP) főtitkára vagyok.

Dr. Muzsay Géza szerző
Dr. Muzsay Géza

A Semmelweis Egyetemen 1986-ban szereztem orvosi diplomát. 1991-ig a győri Petz Aladár Megyei Kórház koraszülött-, csecsemő- és gyermekosztályán dolgoztam. Ezt követően házi gyermekorvosként dolgozom Győrben. 2006 -2013-ig Győr-Moson-Sopron megye szakfelügyelő főorvosa voltam. 2007-ben választottak a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, jelenleg második ciklusomat töltöm. 2005-től a jogi bizottság tagjaként vettem részt a HGYE vezetőség munkájában, 2008-ban vezetőségi tag lettem. 2009-től tagja vagyok az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) alapellátási munkacsoportjának. 2009 – 2011 között a Háziorvosi Szakmai Kollégium Házi Gyermekorvosi szakcsoportjának tagja voltam. 2009-ben felkértek az MGYT Nagygyűlés Tudományos Bizottsági tagjának. 2011-ben megválasztottak a Szakmai Kollégium Gyermek-alapellátás Tanács elnökének. 2012. szeptemberétől az MGYT főtitkár-helyettese vagyok. 2012. novemberében a HGYE alelnökének választottak. Rendszeresen előadásokat tartok az MGYT és a HGYE konferenciákon. Több cikkem is megjelent.

Dr. Németh Jenő szerző
Dr. Németh Jenő

Szegeden születtem és ott végeztem iskoláimat, beleértve az egyetemet is, a SZOTE Általános Orvosi Karán szereztem diplomát 1990-ben. A szentesi kórház gyermekosztályán dolgoztam majdnem 5 évet. 1994-ben szakvizsgáztam gyermekgyógyászatból, majd 1995-ben kimentem egy belvárosi házi gyermekorvosi praxisba Szentesen és azóta is ott dolgozom. A területhez tartozó általános iskolát is én látom el, ezzel összefüggésben letettem az Iskolaorvostan és Ifjúságvédelmi szakvizsgát 1997-ben. 2008-ban szereztem szakképesítést sportorvostanból és jelenleg Makón én látom el sportorvosi teendőket. Feleségem gyógyszerész, 2 gyermekünk van.

Dr. Pátri László szerző
Dr. Pátri László

házi gyermekorvos, szakfelügyelő főorvos. Pécsett, az Uránvárosban dolgozom házi gyermekorvosként. A PTE mentoraként veszek részt orvostanhallgatók, illetve rezidensek oktatásában, vizsgáztatásában. Az egyetemen német hallgatók kommunikáció tantárgyánál gyakorlatvezető vagyok. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete alelnökeként tevékenykedem a küldöttek bizalmából. Szívesen írok, praxisom honlapja 2013-ban lesz ötödik esztendős. Feleségem szintén orvos, három életrevaló gyermekem van.

Dr. Pető Gabriella szerző
Dr. Pető Gabriella

1995-ben diplomáztam a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Rövid belgyógyászati kitérő után kezdtem el dolgozni gyermekgyógyászként a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban, majd 2002-től a BAZ Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Koraszülött és Újszülöttpathológiai Osztályán. Innen szakvizsgáztam 2003-ban. 2005-től házi gyermekorvosként dolgozom Tiszaújvárosban. 2007-ben jogi szakoklevelet szereztem a Miskolci Egyetem Jogi Karán. 2005-től vagyok tagja a HGYE-nek, 2008-tól először a szakmai bizottsági tagjaként, majd 2012-től Vezetőségi Tagként tevékenykedem a HGYE Vezetőségében.

Dr. Szentannay Judit szerző
Dr. Szentannay Judit

Dr. Szentannay Judit vagyok, 1993­ban végeztem a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán summa cum laude minősítéssel. Végzés után a Kecskeméten a BKMÖ Kórház Gyermekosztályán, majd az országos mentőszolgálatnál mentőorvosként dolgoztam. 2007 óta Kecskeméten házi gyermekorvos vagyok. Oxyológiából és csecsemő és gyermekgyógyászatból rendelkezem szakvizsgával. Elvégeztem a Corvinus Egyetem Orvosközgazdász szakát. Munkám mellett a kecskeméti SOS gyermekfalu gyermekorvosa vagyok . 2012 óta a HGYE operatív bizottságában tevékenykedem.

Kissné Deczki Natália

fogászati asszisztens

Molnárné Pető Zsuzsanna szerző
Molnárné Pető Zsuzsanna

Molnárné Pető Zsuzsanna vagyok. Hajdúnánáson élek férjemmel és 2 serdülő korú gyermekemmel ( van egy 18 éves fiunk és egy 16 éves lányunk ). Hajdúböszörményben végeztem az akkori Óvónőképző Főiskolán. 2 évet dolgoztam Debrecenben egy BM Óvodában, majd férjhez mentem és Hajdúnánásra kerültem az akkori Nevelőotthonba, ahol óvónőként dolgoztam még egy évig.

Nemesné Kovács Ivett

Nemesné Kovács Ivett elnök, a Magyar Retinoblasztomások Egyesülete elnöke.