Sokszínű EGÉSZSÉG tudatosság – Értsd, Csináld, Szeresd!

2015.1 Dr. Pátri László egészség, tudatosság

Örömmel tudatjuk, hogy megjelent az EDUVITAL Művek első alkotása Sokszínű egészségtudatosság – Értsd, Csináld, Szeresd! címmel. E kötet egyik legfőbb érdeme sokoldalúsága és módszereinek változékonysága. Át- és megvilágítja az emberi élet külső és belső tereit, az egyénnek magához és másokhoz fűződő viszonyait, sérülékenységének kockázatait. Ügyel a tennivalókra, ahogy a tudásra, a belső erőre, a cselekvés módjaira és a beavatkozás segítő eszközeire mutat.


A mindennapiság materiális eszközei és a tudományos megközelítés mellett helyett kap az orvoslás gyógyító mosolya is.” (Losonczi Ágnes) Tartalmi ismertető Különleges korban élünk, a társadalomtudományok (pszichológia, szociológia, pedagógia, ideértve a művészetinevelést is) és a kísérleti/orvos/biológiai természettudományok talán sosem voltak még ilyen mértékben egymásra hatók, komplexitásukban és módszereikben ennyire közeliek. E könyv szerzői is a sokszínű egészségnevelést, mint tudatos életmód- és tervezett epigenetikai hatást, a tudás közérthető terjesztését,a jelen és jövőbeni magyar társadalom egészsége, életminősége szempontjából döntő fontosságúnak tartják. A néhai Kopp Mária professzor asszonnyal együtt, 2012 elején létrehozott EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság a tudás közérthető terjesztését tűzte ki elsődleges céljául. E céllal az a szándéka, hogy testünk-lelkünk működését és a biológiai, társadalmi és információs környezetünket megismerjük, annak sokszínűségével találkozzunk egy köteten belül. A könyv 25 fejezete öt nagyobb rész keretében jelenik meg. Az EGÉSZSÉGBIOLÓGIA ÉLETTANI ÉS ORVOSI ALAPJAI című blokkon belül kilenc fejezet foglalkozik olyan alapvető, mondhatni konvencionális egészségnevelési témákkal, mint a táplálkozás, mozgás, védőoltások, mérgezések, de szó esik bizonyos gyerekgyógyászati alapismeretekről, valamint az alvásról, a szexualitásról és az őssejtekről egyaránt. A JOG ÉS SZOCIOLÓGIA AZ EGÉSZSÉG TÜKRÉBEN című blokkban a “beteg-jogok” mellett bemutatásra kerülnek a kapcsolatok és a bizalom egészségszociológiai megközelítései, emellett két fejezet is foglalkozik a roma honfitársainkkal való együttélési kérdésekkel és életkörülményeikkel kapcsolatos feladatainkkal. A könyv harmadik nagy szelete PSZICHOLÓGIA, PSZICHIÁTRIA ÉS EGÉSZSÉG címmel olyan izgalmas kérdéseket tárgyal egyes fejezeteiben, mint a szenvedélybetegségek, kiégés, stressz, de szó esik az evészavarokról, a krízisek, lelki traumák kezeléséről és a gyerekközösségen belüli kortárs-bántalmazás jelenségéről is. Az ESZTÉTIKAI NEVELÉS ÉS AZ EGÉSZSÉGES SZEMÉLYISÉG elnevezésű blokk a könyv talán leginkább sokszínű része, hiszen azok egyes fejezetei a közösségi zenélésés énekléshatásai mellett óvodai rajzok elemzésével, gyerekkönyvek illusztrációval és a bohócdoktorok tevékenységével, lehetőségeivel egyaránt foglalkoznak. A HOGYAN BESZÉLJÜNK AZ EGÉSZSÉGRŐL? című blokkban az egyik fejezet az egészségkommunikáció, ismeretterjesztés mai megoldásait tárja fel, a másik pedig a kortársoktatás új perspektíváit vázolja egy most induló, nemzetközi oktatási trend bemutatásával. A sokszínű egészségtudatosság bemutatásában sokszínű szerzőgárda művei szerepelnek. A szerzők között pszichológusok, orvosok, dietetikusok, biológusok, óvó- és iskolai pedagógusok, szociológusok, jogász, lelkész, újságíró kollegák egyaránt részt vettek. Mindannyian nagy szeretettel írták, írtuk ezt a könyvet, ennek megfelelően Kedves Olvasóink felé megismételjük mottónkat: ÉRTSD! CSINÁLD! SZERESD! Falus András szerkesztő, szerző Melicher Dóra társszerkesztő, szerző 2015. szeptember 3.

A Sokszínű egészségtudatosság c. könyv e-book formában is hozzáférhető, ingyenesen letölthető, az EDUVITAL honlap “EDUVITAL MŰVEK” menüpontjában érhető el:

http://eduvital.net/index.php/hu/eduvital-muvek


Dr. Pátri László szerző
Dr. Pátri László

házi gyermekorvos, szakfelügyelő főorvos. Pécsett, az Uránvárosban dolgozom házi gyermekorvosként. A PTE mentoraként veszek részt orvostanhallgatók, illetve rezidensek oktatásában, vizsgáztatásában. Az egyetemen német hallgatók kommunikáció tantárgyánál gyakorlatvezető vagyok. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete alelnökeként tevékenykedem a küldöttek bizalmából. Szívesen írok, praxisom honlapja 2013-ban lesz ötödik esztendős. Feleségem szintén orvos, három életrevaló gyermekem van.