Dr. Józsa Lajos szerző
Dr. Józsa Lajos

Általános és középiskolai tanulmányaim Kisvárdán fejeztem be 1972 évben. Felvételt a Debreceni Orv. Tud. Egyetemre 1976 –ban nyertem, az egyetemi diplomát 1982-ben vehettem át. 1986 -ban Csecsemő és gyermekgyógyászati szakvizsgát szereztem a Kenézi Kórház gyermekosztályán, 1987-ben Hajdúböszörményben körzeti gyermekorvosként kezdtem el a területi munkát. A gyermekorvosok csoportvezető főorvosává neveztek ki, majd Kollegiális vezetőnek választottak. 1993 évben a folyamatos gyermekellátás érdekében megszerveztem városunkban a hétvégi és ünnepnapi gyermekorvosi rendelést az ügyeleti ellátáson belül. A város Vöröskereszt Szervezetének a vezetőségében az alelnöki funkciót láttam el 2013-ig. 1993 évben felismerve az asztmás gyermekek magas számát városunkban tudományos vizsgálatokat végeztünk. A vizsgálatokat követően asztmás tábort szerveztem a Kenézy Kórház Gyermekosztályával együttműködve. 2003 évtől Önkormányzati támogatással bevezettem a város csecsemőkorú populációjának ingyenes Meningococcus meningitis megelőzését szolgáló védőoltást, melyet azóta minden évben sikerült folytatnunk. Gyermekgyógyász Szakfelügyelő Főorvosi kinevezésemet 1996. évben kaptam meg, 11 gyermekorvosi és 5 vegyes praxis szakfelügyeletét láttam el 2013. május végéig. 1997-ben Iskolaegészségtan és Ifjúságvédelem szakvizsgát tettem 2000 évben a DEOEC Családorvosi Tanszék: Mentora, oktató orvosa, oktató praxisa felkérést vállalhattam el. Jelenleg tutorként tevékenykedem ugyan azon feladatokkal. 2010 évben Lipidológus licence vizsgát tettem és jogot nyertem a Magyar Ateroszklerozis Társaság Lipidológus Orvosa – cím használatára. 2000. évben a Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének (HGYE) Vezetőségi Tagjává választottak. 2011 évben a Magyar Gyermekorvos Társaság (MGYT) Vezetőségi Tagjává választottak. 2011 évben, az újonnan megalakuló Szakmai Kollégiumon belül a Gyermek Alapellátási Szakmai Kollégiumi Tanács Tagjává delegáltak. Tudományos tevékenységem során, szakmai kongresszusokon MGYT, MAOTE, CSAKOSZ, HGYE, MOTESZ, több ízben üléselnökként, rendszeres előadóként illetve poszter bemutatásával vettem részt. A Semmelweis Egyetem felkérésére tankönyv fejezetet írtam „a Gyermekkori Obezitás az Alapellátásban” címmel. Tudományos közleményeim akkreditált szakmai folyóiratokban – Medicus Universalis, Háziorvos Továbbképző Szemle, Magyar Alapellátási Archívum, Egészségtudomány, Allergológia és Klinikai Immunológia, - jelentek meg. A tudományos közleményeim, valamint az előadások, poszterek, száma meghaladja az 50 –et, főleg a serdülőkor gyakori problémáival, így az obezitás, az asztma-allergia, a rizikó magatartási formák, a hátrányos szociális helyzet, valamint a koraszülés témaköreivel és preventív lehetőségeivel és az ügyeleti – sürgősségi ellátás helyzetével kapcsolatban jelentek meg, illetve hangzottak el. Társadalmi és karitatív tevékenységem a város és a régió is elismeri, melynek eredményeként: 2003. évben a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége: a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés Ezüst fokozatát adományozta. 2004. évben Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: a gyermekgyógyászat terén végzett tevékenységem elismeréseként: a Hajdúböszörmény Lakosságáért emlékérmet adományozta. 2013 május 13-án a kiemelkedő vöröskeresztes tevékenységemért a Vöröskeresztes Tevékenységért kitüntetés Arany fokozatát vehettem át.